Τρίτη, 2 Μαΐου 2017

Ευχαριστώ

Ευχαριστώ!
Ναι, αυτό το βιβλίο, είναι το πρώτο, που μου ανοίξατε, την αγκαλιά σας!