Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017

Από παρουσίαση, του βιβλίου μου, ο χορός των νεράιδων

Ταξίδι, του παραμυθιού μου, ο χορός των νεράιδων!!!
(Από παρουσίαση) Την ώρα, υπογραφής, σε αναγνώστη.