Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2017

φαγητό, είναι ευλογία!

Η γιαγια μου μού έλεγε, όταν υπάρχει φαγητό, στο σπίτι, είσαι γεμάτος!
Έτσι, έμαθα κι εγώ. Καλό ή κακό συνήθειο, η μαγειρικη,είναι η προτεραιότητα μου. Σκεφτείτε, πόσο όμορφο, να γεμίζει ευλογία, το σπιτικό σου!