Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016

Το κέντημα του δράκου, στη Βάβειο βιβλιοθήκη!

Ομορφιές μου,το βιβλίο μου,το "κέντημα του δράκου", στη Βαλβειο βιβλιοθήκη!
Στο Μεσολόγγι! Όσοι,θέλετε,μπορείτε,να το βρείτε,να το διαβάσετε! Τιμή μου!