Σάββατο, 23 Απριλίου 2016

αξιοπρέπεια... Από μία ανγνώστρια, για το βιβλίο μου, το κέντημα του δράκου

Αξιοπρέπεια, καθαρή λέξη, πλούσια! Είδος επικοινωνίας, αλλά, ταυτόχρονα και υπό εξαφάνισης!
Λέξη προσφοράς, αλλά, ταυτόχρονα, θείο δώρο! Ξέρετε, τι μου είπε, μία αναγνωστρια,σε μία παρουσίαση του βιβλίου μου: το κέντημα του δράκου; Ή ηρωίδα, δείχνει την αξιοπρέπειά της,στο τρόπο διαφυγής, της σχέσης της,με το Ρουστικο. Τον βλέπει, μέσα στις φωτογραφίες, γελαστο και κάθε μέρα, κάποια καινούργια, σαν να θέλει, να τιμωρήσει την ίδια, ενώ, στην πραγματικότητα, φοβάται, να τιμωρήσει την ψυχή του, που κάνει τόσα λάθη, προκειμένου, να την προσεγγίσει. Να σας πω; Ίσως, να έχει και δίκιο!!! Πάντως, θα συνεχίσω, να δέχομαι τις σκέψεις σας! Μου κάνει καλό!!!