Τρίτη, 19 Απριλίου 2016

Για το βιβλίο μου, όταν πονάει μια ψυχή!

Ξέρετε τι μου είπε, ένας αναγνώστης, για το βιβλίο μου:όταν πονάει μια ψυχή;
Το κλειδί της υπόθεσης:στη κάθε πόρτα, ταιριάζει ένα κλειδί. Σε περίπτωση, που σπάσει, το ίδιο κλειδί, δεν μπαίνει, ξανά,στην ίδια πόρτα!!!