Τρίτη, 29 Μαρτίου 2016

σκέψεις...

Συμβαίνει μέσα μου,κάτι ανεξέλεγκτο, απροσδιόριστο...
Σκέψεις,εικόνες,παρελθόν και μία μορφή, μπροστά μου... Με κοιτάζει,όπως,ένα μικρό παιδί... Μου ζητάει επιστροφή,απαλλαγή από τα παλιά λάθη!!! Όμως είμαι τόσο μπερδεμένη,μη εκφραστική... Τα βέλη είναι των Θεών... Τα λάθη; Των ανθρώπων... Στη ψυχή, στο στόμα, στο κορμί...