Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2016

Απόσπασμα, από το βιβλίο μου: το βαλς των ανέμων

Σημείωση 4. Ο γάμος της Κασσάνδρας και του Ζαν, θεωρούνταν από πολλούς, ευτυχής, χωρίς να γνωρίζουν το μαρτύριο που περνούσαν τα σώματά τους!