Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2015

Κι άλλο πτυχίο!!! Τί χαρά!

Βεβαιωση παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης
. Οργάνωση γραφείου με χρήση η/υ Δεν μένω, μόνο, εδώ!!! Συνεχίζω, με τα πτυχία! Η μάθηση είναι η ζωή, είναι η δύναμη στη καθημερινότητά μας!