Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2015

τεστ Ιταλικών!!! Καλή μου επιτυχία!!!

Πόσο αγαπώ τα τεστ!!!
Με κάνουν, να νιώθω πώς ξέρω την γλώσσα, πώς μπορώ να μιλήσω, με άλλους ανθρώπους και να γεμίσω τις μπαταρίες μου!!!