Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2015

Sono felice!

Δεύτερο τεστ Ιταλικών!
Δύσκολες λέξεις και οι φράσεις. Το πέρασα με επιτυχία. Sono felice!