Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2015

Μετά τη συγγραφή, η δεύτερή μου αγάπη, τα Ιταλικά!

Ε, ναι, λοιπόν!!!
Δεν αφήνω, τίποτα, να πάει χαμένο, την ώρα, της παράδοσης! Εξάλλου, έτσι, συγκρατώ καλύτερα, το μάθημα! Σημειώσεις, φίλοι/ες μου, την ώρα των Ιταλικών!!!