Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2014

Συγχαρητήρια, για το έργο τους!!!

http://www.oekk.gr/ Ο Όμιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου- ΑγκαλιάΖΩ είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση και λειτουργεί από το 1976.
Ο Όμιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου- ΑγκαλιάΖΩ είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση και λειτουργεί από το 1976. Έχει 1200 μέλη, 160 εκπαιδευμένους εθελοντές, Διοικητικό Συμβούλιο, Επιστημονική Επιτροπή, Επιστημονική Σύμβουλο, Κοινωνική και Ψυχολογική Υπηρεσία. Μερικά από τα βασικά προγράμματά του είναι: Πρόγραμμα ενημέρωσης για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Στήριξης ασθενών και των οικογενειών τους από την Κοινωνική Υπηρεσία του ΟΕΚΚ Ομάδα Διεκδίκησης Δικαιωμάτων Ασθενών με καρκίνο Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης καρκινοπαθών Πρόγραμμα εκπαίδευσης εθελοντών Σε όλα τα προγράμματα συμμετέχουν εθελοντές μετά από ειδική εκπαίδευση και με την εποπτεία επαγγελματιών. Ο Όμιλος υλοποιεί επίσης και προγράμματα με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα συνεργάζεται με πλήθος επιστημονικών εταιρειών, οργανώσεων του εσωτερικού και του εξωτερικού. Διοργανώνει ημερίδες, ενημερωτικές καμπάνιες και συνέδρια. Συγχαρητήρια, για το έργο τους!!! Μα, πάνω, από όλα, στα άτομα, πού περνούν από αυτό το στάδιο, έχοντας, τόσες ταλαιπωρίες και δεν το βάζουν, στιγμή, κάτω!!!