Σάββατο, 17 Μαΐου 2014

διαβάστε το άρθρο μου, στο mysalonika.gr

Συντάκτης: Ηλιάνα Βολονάκη, 05/05/2014 01:00 Σεξισμό ονομάζουμε το σύνολο των προκαταλήψεων και συμπεριφορών, οι οποίες πηγάζουν από την βίαιη αντίληψη, που έχει τη βάση της στο διαχωρισμό των φύλων σε αρσενικό και θηλυκό, και οι οποίες θεωρούν το ένα εκ των δύο φύλων βιολογικά, ηθικά, διανοητικά, πνευματικά υποδεέστερο του άλλου.
Έτσι, επιτρέπει έντονες διακρίσεις, άσεμνες συμπεριφορές- κυρίως στο γυναικείο φύλλο- ή ακόμα φοβικές κρίσεις, περιορισμούς και εκδηλώσεις μίσους. Ο σεξισμός μάλιστα, στην ακραία μορφή του εκδηλώνεται και ως μισογυνία- ή αλλιώς μισανδρία, όταν στρέφεται ενάντια στους άνδρες-, όρος που υποδηλώνει μίσος και ακραία προκατάληψη εναντίον των γυναικών, από άτομα ανεξαρτήτως φύλου ή από ολόκληρες κοινωνίες των οποίων οι κώδικες λειτουργίας βλάπτουν σοβαρά τις γυναίκες. Ο σεξισμός εκδηλώνεται με πολλές μορφές, φίλοι/ες μου και στις παραθέτω: 1: Στο σπίτι: Ο λεγόμενος παραδοσιακός διαχωρισμός των ρόλων των φύλων. Ο άντρας να αναλαμβάνει την κερδοφόρα και κοινωνικά αναγνωρισμένη εξωτερική εργασία και η γυναίκα να περιορίζεται στον εσωτερικό χώρο του σπιτιού και της οικογενείας. Στε αυτή την κατηγορία, αξίζει να σημειωθούν τα εξής: απλήρωτη και κρατικά ανασφάλιστη εργασία στα οικιακά και στη μητρότητα, διακρίσεις και έλλειψη μέριμνας για ανύπαντρες μητέρες και παιδιά χωρίς αναγνωρισμένο πατέρα. 2: Στο χώρο εργασίας: Χαμηλότεροι μισθοί για τις γυναίκες, υψηλότερα ποσοστά ανεργίας και διακρίσεις στις προσλήψεις, εχθρικό εργασιακό περιβάλλον με εκδηλώσεις μίσους ή άσκηση σεξουαλικών πιέσεων, απολύσεις ή διακρίσεις κατά των εγκύων γυναικών, έλλειψη βρεφονηπιακής φροντίδας για μητέρες που φροντίζουν τα παιδιά τους. 3: Στην εκπαίδευση: Εκδίωξη εγκύων κοριτσιών από το σχολείο, απαγόρευση μόρφωσης στις γυναίκες, εμπόδια στο δρόμο των κοριτσιών προς την εκπαίδευση, εχθρικό περιβάλλον στην τάξη με διακρίσεις ή και βία- λεκτική, σωματική- κατά των κοριτσιών, χαμηλότερη ποσόστωση γυναικών στα ανώτατα εκπαιδευτικά αξιώματα. 4: Στις ένοπλες δυνάμεις: Μερικός ή ολικός αποκλεισμός των γυναικών από τα ένοπλα σώματα ή ορισμένες ανώτερες βαθμίδες τους. 5: Στη θρησκεία: Στιγματισμός των γυναικών ως «κατώτερων», «αμαρτωλών» και «ακάθαρτων», θεσμική υποταγή τους στο αρσενικό, μερικός ή ολικός αποκλεισμός τους από το ιερατείο και ορισμένους χώρους της εκκλησίας. 6: Στην επιστήμη: Στρέβλωση ή αποσιώπηση θεμάτων που αφορούν τις γυναίκες, πατριαρχικές εκ προοιμίου προκαταλήψεις που διαμορφώνουν τα ερευνητικά αντικείμενα, μεθόδους και αποτελέσματα, νοοτροπία αποκλεισμού των γυναικών από τις φυσικές επιστήμες ως «ακατάλληλες» για το είδος της ευφυίας τους. 7: Στη γλώσσα: Χρήση αρνητικά χρωματισμένου λόγου, ή χρήση του αρσενικού τμήματος ως γνώμονα ή συνώνυμου για ένα σύνολο, σεξιστικά ανέκδοτα και παροιμίες, σύνδεση του άνδρα με την έλλογη γλώσσα και το νου και της γυναίκας με την άναρθρη βιολογική ύπαρξη. 8: Στην δημόσια ζωή: Η λεγόμενη, από τους επιστήμονες: «γυάλινη οροφή» για τις γυναίκες-λειτουργούς- διεκδικητές ανωτέρων ή ανωτάτων δημοσίων αξιωμάτων, ελλειμματική εκπροσώπηση των γυναικών στα διάφορα σώματα εξουσιών, αποσιώπηση των γυναικείων θεμάτων, δυο μέτρα και δύο σταθμά, όσον αφορά γυναικείες και αντρικές δράσεις, ή και ως προς τα δικαιώματά τους ως πολίτες. 9: Στα σεξουαλικά δικαιώματα: Θεωρούμενη ως «φυσική» εκμετάλλευση της γυναικείας σεξουαλικότητας στην πορνογραφία, στην πορνεία και την παράνομη διακίνηση γυναικών, στιγματισμός της γυναικείας σεξουαλικότητας ως αποσιωπητέου θέματος ή ως ανέκδοτου, δύο μέτρα και σταθμά όσον αφορά παρόμοιες σεξουαλικές συμπεριφορές ανδρών και γυναικών. 10: Στα ανθρώπινα δικαιώματα: Μερική ή και ολική άρνηση ανθρώπινης υπόστασης ή αυτονομίας στις γυναίκες, έκθεση των γυναικών σε περισσότερες πιθανότητες και μορφές βίας. Ηλιάνα Βολονάκη