Τρίτη, 8 Απριλίου 2014

διαβάστε το άρθρο μου, στην εφημερίδα: το βήμα της γυναίκας

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ Ηλιάνα Βολονάκη. Ανεξάρτητα από την τυπικά θεσμοθετημένη και διακηρυγμένη ισότητα ως προς την αμοιβή και την επαγγελματική εξέλιξη ανδρών και γυναικών και τις εξαγγελίες για την ύπαρξη ίσων ευκαιριών στον εργασιακό χώρο, καθημερινά πραγματοποιούνται βάσει εθιμικών ή άγραφων νόμων ουσιώδεις διακρίσεις μεταξύ αντρών και γυναικών με την μορφή άτυπων σχέσεων εξουσίας και εξάρτησης.
Η εργαζόμενη γυναίκα, δυστυχώς, αντιμετωπίζεται από τους προϊστάμενους , τους συναδέλφους της, τα υπόλοιπα άτομα του εργασιακού χώρου της, με προκατάληψη. Πολλές φορές, μάλιστα και με δυσπιστία, όπως και επιφυλακτικότητα ως προς τις γνώσεις, αλλά και ικανότητές της. Οι γυναίκες συγκριτικά με τους άνδρες κατέχουν θέσεις εργασίας με ελάχιστη αυτονομία, χαμηλότερο γόητρο, λιγότερη εμπλοκή σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων και μεγαλύτερη εποπτεία από τους άνδρες. Έρευνα, έδειξε, πώς οι άνδρες έχουν, διπλάσιες πιθανότητες σε σύγκριση με τις γυναίκες να κατέχουν θέσεις διευθυντών, σε μια εταιρία. Το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας, έδειξε: Εφαρμόστηκε για να αποκλείσει τις γυναίκες από τα ανώτερα και όχι από τα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Η έρευνα, μάλιστα, συνεχίστηκε και βγήκε ένα επιπλέον συμπέρασμα! Ορισμένες εργασίες, όπως γραμματέας ή πωλήτρια, κατατάσσονται στις χαμηλές αμοιβές. Ωστόσο, υπάρχει μία κατηγορία γυναικών που μέσω της εργασίας τους ανεξαρτητοποιούνται οικονομικά και κοινωνικά είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες είτε ως επιχειρηματίες. Οι γυναίκες αυτές, μάλιστα, πολλές φορές, κρίνονται από τους άνδρες, ως: καπάτσες. Η ανισότητα και η αδικία, βέβαια, που υφίσταται η γυναίκα στο εργασιακό περιβάλλον δεν είναι αποτέλεσμα ενός χαμηλού μορφωτικού επιπέδου και μίας ελλιπούς επαγγελματικής κατάρτισης, από τα σχολικά χρόνια, αλλά αποτέλεσμα διαφορετικής, κοινωνικής αντιμετώπισής της, λόγω φύλου. Τα ΜΜΕ μέσω των προγραμμάτων τους και κυρίως μέσω της διαφήμισης κάνουν προπαγάνδα υπέρ των γυναικών και προβάλλουν το πρότυπο της δυναμικής και επιτυχημένης εργαζόμενης γυναίκας. Η συσσώρευση, κιόλας, πολλαπλών ρόλων επιβάλλει στην εργαζόμενη γυναίκα, ένα ρυθμό που δεν της επιτρέπει να καλύψει αρμονικά τις προσωπικές της ανάγκες και να αξιοποιήσει δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο της. Ο συνδυασμός των παραδοσιακών καθηκόντων της, με τις υποχρεώσεις της μισθωτής εργασίας έχει σαν συνέπεια, την σωματική, αλλά και ψυχολογική υπερκόπωση της! Ακόμη και σήμερα, ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού θεωρεί ως φυσικό το οικογενειακό σχήμα, στο οποίο η γυναίκα εντάσσεται ως εξαρτημένο και προστατευόμενο μέλος , εκτιμώντας συγχρόνως ότι η επαγγελματική απασχόληση δεν συμβιβάζεται με τον στερεότυπο ρόλο της.