Σάββατο, 25 Μαΐου 2013


 Βιβλιοθηκη


Στη βιβλιοθήκη μας, καινούριοι τίτλοι καταχωρούνται καθημερινά στη βάση δεδομένων της, (International Dewey System), μέσω αγορών και δωρεών. Αριθμεί ήδη 1000 τίτλους βιβλίων που καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο κατηγοριών. Το παλαιότερο βιβλίο, το οποίο δε σου το εμπιστευθεί, είναι το "Εθνικόν Εγκόλπιον" σε αρχέτυπο του έτους 1909. Όταν περάσουν τα χρόνια και τα βιβλία φθαρούν υπερβολικά, τότε αποσύρονται για ανακύκλωση. Αν όμως συμβάλουν στη συνέχιση του πολιτισμού μας, τότε διατηρούνται ως έχουν στις συλλογές της βιβλιοθήκης. Και πραγματικά η Βιβλιοθήκη μας έχει καταφέρει να συγκεντρώσει δεκάδες τίτλους που χρονολογούνται από τις αρχές του 20ου αιώνα εώς τη δεκαετία του 1960. Αυτά έχουν χαρακτηριστεί σπάνια και δε δανείζονται αλλά ο καθένας μπορεί να τα "γνωρίσει" στο αναγνωστήριο της βιβλιοθήκης και να φωτοτυπήσει ότι τον ενδιαφέρει.
Ανάμεσα, λοιπόν, σε όλους αυτούς τους τίτλους βιβλίων, βρίσκεται και το μυθιστόρημά μου: ΛΕΥΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ.
Όσοι επιθυμούν, μπορούν να επισκεφθούν το πνευματικό κέντρο του Αιτωλικού και την δανειστική βιβλιοθήκη και να το απολαύσουν.


 Φωτογραφία: Στη βιβλιοθήκη μας, καινούριοι τίτλοι καταχωρούνται καθημερινά στη βάση δεδομένων της, (International Dewey System), μέσω αγορών και δωρεών. Αριθμεί ήδη 1000 τίτλους βιβλίων που καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο κατηγοριών. Το παλαιότερο βιβλίο, το οποίο δε σου το εμπιστευθεί, είναι το "Εθνικόν Εγκόλπιον" σε αρχέτυπο του έτους 1909. Όταν περάσουν τα χρόνια και τα βιβλία φθαρούν υπερβολικά, τότε αποσύρονται για ανακύκλωση. Αν όμως συμβάλουν στη συνέχιση του πολιτισμού μας, τότε διατηρούνται ως έχουν στις συλλογές της βιβλιοθήκης. Και πραγματικά η Βιβλιοθήκη μας έχει καταφέρει να συγκεντρώσει δεκάδες τίτλους που χρονολογούνται από τις αρχές του 20ου αιώνα εώς τη δεκαετία του 1960.  Αυτά έχουν χαρακτηριστεί σπάνια και δε δανείζονται αλλά ο καθένας μπορεί να τα "γνωρίσει" στο αναγνωστήριο της βιβλιοθήκης και να φωτοτυπήσει ότι τον ενδιαφέρει.
Ανάμεσα, λοιπόν, σε όλους αυτούς τους τίτλους βιβλίων, βρίσκεται και το μυθιστόρημά μου: ΛΕΥΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ. 
Όσοι επιθυμούν, μπορούν να επισκεφθούν το πνευματικό κέντρο του Αιτωλικού και την δανειστική βιβλιοθήκη και να το απολαύσουν.