Πέμπτη, 11 Απριλίου 2013Πολιτισμός, επιστήμη, παιδεία, φιλοσοφία

Η αστικοποίηση του ανθρώπου συνέτεινε στην ανάπτυξη του πολιτισμού του, του συνόλου δηλαδή των τεχνικών και πνευματικών του επιτευγμάτων ανά την υφήλιο. Λόγω της διαβίωσης με συνανθρώπους και της γειτονίας, σε πιο κατανοητή μορφή, ισχυροποιήθηκαν και εδραιώθηκαν οι καλοί τρόποι ώστε να προκύπτει ένα πρώτο δυναμικό ευστάθειας. Η ασφάλεια που παρέχονταν- και παρέχεται- έδωσαν  τη δυνατότητα της ανάπτυξης των τεχνών, του συστήματος παιδείας, της φιλοσοφίας και των επιστημών.
Θα μπορούσαμε να τη  διαιρέσουμε ως εξής: πολιτιστικά, όπου περιλαμβάνονται υλικά και πνευματικά έργα, δραστηριότητες και έθιμα.
 Και πνευματικά, όπου περιλαμβάνονται οι αξίες, οι παραδόσεις, η παιδεία, η μόρφωση, η αισθητική…
Ο πολιτισμός, συνδέεται άμεσα με τη διδαχή της παιδείας, δηλαδή με την απασχόληση, με τον  κύκλο των γνώσεων και των δεξιοτήτων, που πρέπει να δίνονται και να καλλιεργούνται.
Πώς, όμως;
Με το βιβλίο, ως περιεχόμενο πού αποτελεί πνευματικό έργο.
Και ποιος κατευθύνει το βιβλίο;
Ο συγγραφέας…
Πώς;
Με τη διαδικασία προσανατολισμού, μετάδοσης και επίτευξης…