Σάββατο, 27 Απριλίου 2013
Παρουσίαση του βιβλίου μου, στο ναυτικό όμιλο Μεσολογγίου!

Μια εξαίρετη βραδιά, με αξιότιμους ανθρώπους... Να ευχαριστήσω, τον κύριο Γιάννη Κανή, τον πρόεδρο του Ναυτικού ομίλου και τον Νίκο Κατωπόδη, καθηγητής ιστιοπλοΐας για την πολύτιμη βοήθειά τους!