Κυριακή, 24 Μαρτίου 2013

Σας ευχαριστώ πού μου δείχνετε καθημερινά την αγάπη σας... κι εγώ- όσο μπορώ, την ανταποδίδω μέσα από τα γραπτά μου και από την επαφή μου, είτε μέσω Διαδικτύου, είτε όταν με επισκέπτεστε στα διάφορα μέρη πού έρχομαι.