Τρίτη, 19 Μαρτίου 2013


 Δείτε ένα βίντεο, βασισμένο στο βιβλίο μου- λευκά περιστέρια. Ενα μεγάλο ευχαριστώ!


http://www.veengle.com/s/%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F%20%CE%A3%CE%95%20%CE%92%CE%99%CE%92%CE%9B%CE%99%CE%9F.html