Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2012

http://www.facebook.com/pages/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%83-%CE%97-%CE%9F%CE%B4%CE%BF%CF%83-%CE%A4%CF%89%CE%BD-%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CF%89%CE%BD/131580673661198

Μπορείτε να με βρείτε στην καινούρια μου σελίδα- βιβλιοπέλαγος, οδός των βιβλίων- όπου θα παρουσιάζω πτυχές μου, από τα βιβλία- δικά μου ή ξένα- κριτικές, απόψεις, συναιθήματα... Φυσικά, μπορείτε κι εσείς να σχολιάζετε και να γράφετε ό,τι σας τράβηξε το ενδιαφέρον, ή ό,τι άλλο πιστεύετε.