Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2012

 
 Σαν σήμερα...
 
17 Μαΐου 1914... Μετά την επιτυχημένη έκβαση του ένοπλου αγώνα των Βορειοηπειρωτών και την επέμβαση της Διεθνούς Επιτροπής Ελέγχου, υπογράφεται το Πρωτόκολλο της Κέρκυρας, μεταξύ αντιπροσώπων της Προσωρινής Κυβέρνησης της Αυτόνομης Βόρειας Ηπείρου, της Διεθνούς Επιτροπής Ελέγχου και της Αλβανίας. Με αυτό εξασφαλίζονται τα δικαιώματα των Βορειοηπειρωτών, με την παραχώρηση κάποιου είδους αυτονομίας σε όλες τις επαρχίες της Βόρειας Ηπείρου, με βάση την κοινοτική αυτοδιοίκηση.

Το πρωτόκολλο της Κέρκυρας που ορίζει την αυτονομία της Βορείου Ηπείρου έχει και εως σήμερα τυπική ισχύ, αλλά όχι ουσιαστική αφού τα προσκυνημένα ελλαδικά καθεστώτα δεν το δεικδίκησαν ποτέ από τους κατακτητές Αλβανούς.