Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2012

Πρόσφατα παραβρέθηκα σε μια συζήτηση, πού αφορούσε την οικονομική κρίση της χώρας μας, αλλά και το ρόλο των βιβλίων, εφόσον δεν υπάρχουν χρήματα. <<Τι πιστεύετε;>> Δέχθηκα την εξής ερώτηση. <<Να διαβάζουμε>> ήταν τελικά το συμπέρασμα. Να ανοίγουμε ορίζοντες και να προμηθευόμαστε τα βιβλία, έστω και μέσω δανεισμού. Να μην σκύβουμε το κεφάλι μας και να υψώσουμε το ανάστημά μας στο αδιέξοδο πού θέλουν να μας βάλουν οι πολιτικοί μας. Γιατί; Διαβάζοντας έχουμε το θάρρος να πούμε την γνώμη μας, να επιλέξουμε και να κάνουμε κριτικές.