Δευτέρα, 13 Αυγούστου 2012

«Η εντύπωση που προκαλείται από ένα έργο τέχνης, τότε μόνο έχει αξία, όταν δεν έχει τη βάση της συναισθηματισμό.»
Ζαν Κοκτό